Valg 2017

Nå er valget på styrerepresentanter for Industri Energi avdelig 50 startet, Baker Hughes. Valget ligger åpent til årsmøtet

Valgkomiteen har enstemmig kommet fram til følgende innstilling for nytt styre i IE avdeling 50 (Baker Hughes Norge). (Velges for antall år som er står i parentes.) Merk at vi har opprettholdt antall medlemmer i styret, men har lagt til to varamedlemmer.

Leder: Atle Bertelsen (2 år)

Nestleder: Arne Emil Wathne (1 år) ARTE

Sekretær: Geir Strand (2 år) Land Inteq

Kasserer: Rune Karlsen (1 år) Land Inteq

Styremedlem: Lars Erik Bruno Larsen (2 år) Mud ingeniør

Styremedlem: Aleksander Eikeland (1 år) Wireline

Styremedlem: Asgeir Løge (2 år) Offshore BOT

Styremedlem: Ragnvald Borsheim (2 år) Drilling Application ingeniør

Styremedlem: Stian Rønneberg (1 år) Verksted BOT/WOS

Styremedlem: Christian Pedersen (2 år) Beacon

Styremedlem: Kristian Larsen (1 år) NY offshore liner

Styremedlem: Mads Amundsen (1 år) NY AMO/WBI

Varamedlem: Fredrik Lyder (1 år) NY AMO/CWI

Varamedlem: Carlos Ramos Torkelsen (1 år) NY Sveiser


Følgende personer har gitt beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg:

Styremedlem: Dag Vagnby – Senior ARTE ingeniør

Styremedlem: Trond Myrstøl – Senior ARTE ingeniør


Følgende personer har blitt nominert og har sagt seg villig til å stille som kandidat til styret:

Bjarte Tveit har nominert seg selv som ny leder.

Carlos Ramos Torkelsen (sveiser) har nominert seg selv som styremedlem.

Fredrik Lyder (AMO Tech 1) har nominert seg selv som styremedlem.

Mads Amundsen (Electro/Mech – Tchnician 4 – AMO/WBI) har blitt nominert av Atle Bertelsen, Pål Pedersen og seg selv.

Kristian Larsen (offshore Liner) – er nominert av Asgeir Løge.

Mvh

Ivar Øiumshaugen | District EngineerCompletion and Wellbore Intervention
Baker Hughes | North Sea Geomarket
Office: +47 51 71 71 66
Cell: +47 915 92 166 | Ivar.Oiumshaugen@bakerhughes.com
http://www.bakerhughes.com | Advancing Reservoir Performance
 

  
   Del på: