Valg 2019 - INDUSTRIENERGI

Valget blir nå sendt ut fredag 15/11 2019 det vil være mulig å stemme frem til tirsdag 26/11 2019. Vi håper alle som har mulighet til å stemme gjør det, slik at vi får høyest mulig valgdeltakelse. Det blir bare valg av leder da dette er det eneste vervet vi har to kandidater, eller blir valgkomiteens innstilling stående for de andre tillitsvervene.

GODT VALG !

Valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen, bestående av Ivar Øiumshaugen, Christian Hinna og Jan O Egelandsdal, har enstemmig kommet fram til følgende innstilling på nytt styre i IE avdeling 50 (Baker Hughes Norge).

De enkelte velges for antall år som oppgitt i parentes.
 
Leder: Atle Bertelsen (2 år).
Nestleder: Arne Emil Wathne (1 år), ARTE.
Sekretær: Ragnvald Borsheim (2 år), Drilling Application ingeniør.
Kasserer: Rune Karlsen (1 år), Verksted AMO.
Styremedlem: Aleksander Eikeland (2 år), Wireline operatør.
Styremedlem: Lars Erik Bruno Larsen (1 år), Mud ingeniør.
Styremedlem: Geir Strand (2 år), Land AMO.
Styremedlem: Asgeir Løge (1 år), Offshore BOT.
Styremedlem: Stian Rønneberg (2 år) CWI.
Styremedlem: Christian Le-Pedersen (1 år), Beacon.
Varamedlem: Carlos Ramos Torkelsen (2 år) Sveiser.
Varamedlem: Leif Bjarne Hanssen (1 år), Wireline operatør.
 
Om valgkomiteens arbeid:
Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstilling på nytt styre i IE avdeling 50 (Baker Hughes Norge) spurt nåværende medlemmer og varamedlemmer om de ønsker gjenvalg. I tillegg har det gått ut melding til alle medlemmer om at vi ønsker forslag på nye kandidater. Fra det sittende styre har Mads Amundsen (styremedlem) og Fredrik Lyder (varamedlem) fratrådt sine plasser, ettersom de ikke lengre jobber hos oss. Vi har også blitt informert om at Kristian Larsen (styremedlem) ikke ønsker å fortsette i styre, og har selvsagt tatt hensyn til dette. To personer i det sittende styret har ytret ønske om å bli skiftet ut, men har sagt at de kan bli sittende dersom vi ikke finner andre kandidater. Dessverre har vi ikke klart å finne kandidater som kan erstatte disse, men vi ser at vi fram mot neste årsmøte må jobbe aktivt for å få fornyelse i styret. I det sittende styre har Ragnvald Borsheim og Geir Strand byttet plasser, sånn at Ragnvald Borsheim har fungert som sekretær og Geir Strand har fungert som styremedlem.
 
Valgkomiteen innstiller på at dette byttet opprettholdes.
 
Det er kommet nominasjon på to nye kandidater til styret:
Bjarte Slagstad Tveit har blitt foreslått som ny leder. Valgkomiteen har imidlertid enstemmig gått inn for å innstille nåværende leder,
 
Atle Bertelsen til gjenvalg. Valgkomiteen mener at Atle Bertelsen på en god måte har ledet klubben gjennom svært vanskelig år, og at han har gjort seg fortjent til fornyet tillit.
 
Valgkomiteen har for øvrig også blitt informert at det sittende styret støtter gjenvalg på Atle Bertelsen, og vi har også fått forståelse av at samarbeidet i styret kan bli utfordrende dersom det nå skulle komme til et skifte av leder.
 
Leif Bjarne Hanssen, Wireline operatør, er blitt foreslått som ny tillitsvalgt, og valgkomiteen har innstilt på at han går inn som nytt varamedlem og velges for 1 år.
 
Valgkomiteen vil bemerke at den er kritisk til at det har gått så lang tid siden sist årsmøte. Vi forventer at styret i framtiden sørger for at årsmøtene avholdes i henhold til reglene.
 
På vegne av valgkomiteen
Ivar Øiumshaugen
T : + 47 51717166| M : +47 915 92 166
 
 
 

  
   Del på: